Kumpulan Program CSharp

4 program csharp

Kumpulan Program CSharp

Selamat pagi sahabat master, masih pada tidur nih? bangun udah pagi sekarang. Kali ini Mastertutorial akan membagikan kumpulan - kumpulan program di csharp.

Program yang dibagikan kepada agan agan dan teteh - teteh anu kasep sareng anu gareulis cuma ada 4 program dalam 1 projek. 4 program tersebut adalah:
  1. Aritmatika Sederhana
  2. Mencetak Bilangan Prima V1
  3. Mencetak Bilangan dan Keterangannya
  4. Mencetak Bilangan Sesuai Inputan
Langsung saja bagi kawan - kawan yang ingin mengetahui sytaxnya silahkan ketikkan atau copy syntax berikut ini:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Kumpulan_Program_Study
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string pilihan,ulang;
            ulang = "y";
            int i;
            ulang_program:
            Console.WriteLine("Kumpulan Program Study");
            Console.WriteLine("\n1.Aritmatika Sederhana V1");
            Console.WriteLine("2.Mencetak Bilangan Prima V1");
            Console.WriteLine("3.Mencetak Bilangan s.d 50 dan Keterangan");
            Console.WriteLine("4.Mencetak Bilangan Sesuai Inputan");
            Console.WriteLine("5.Program Penghitung Luas Bangun");
            Console.WriteLine("6.Mencetak Segitiga Bintang");
            Console.WriteLine("7.Mencetak Bilangan Berurut Segitiga");
            Console.WriteLine("8.Aritmatika Sederhana V2");
            Console.WriteLine("9.Mencetak Bilangan Prima Sesuai Input");
            Console.WriteLine("10.Program Restoran Sederhana");
            Console.Write("\nPilih Program (1-10) : ");
            pilihan = Console.ReadLine();
            i = Convert.ToInt32(pilihan);
            switch (i)
            {
                case 1:
                    int angka1, angka2, jumlah, kurang, bagi, kali;
                    string validasi, validasi1;
                    Console.WriteLine("Program Aritmatika Sederhana V1");
                validasi_angka1:
                    Console.Write("\nMasukkan Angka Pertama : ");
                    validasi = Console.ReadLine();
                    if (validasi == "")
                    {
                        Console.WriteLine("Angka Tidak Boleh Kosong!!");
                        goto validasi_angka1;
                    }
                    angka1 = int.Parse(validasi);
                validasi_angka2:
                    Console.Write("Masukkan Angka Kedua : ");
                    validasi1 = Console.ReadLine();
                    if (validasi1 == "")
                    {
                        Console.WriteLine("Angka Tidak Boleh Kosong!!");
                        goto validasi_angka2;
                    }
                    angka2 = int.Parse(validasi1);
                    jumlah = angka1 + angka2;
                    kurang = angka1 - angka2;
                    bagi = angka1 / angka2;
                    kali = angka1 * angka2;
                    Console.WriteLine("\nHasil " + angka1 + " + " + angka2 + " : " + jumlah);
                    Console.WriteLine("\nHasil " + angka1 + " - " + angka2 + " : " + kurang);
                    Console.WriteLine("\nHasil " + angka1 + " / " + angka2 + " : " + bagi);
                    Console.WriteLine("\nHasil " + angka1 + " x " + angka2 + " : " + kali);
                    break;
                case 2:
                    int a, batas, j;
                    Console.WriteLine("Mencetak Bilangan Prima 1 - 100");
                    for (a = 2; a <= 100; a++)
                    {
                        batas = 0;
                        for (j = 2; j <= Math.Sqrt(a); j++)
                        {
                            if (a % j == 0)
                            {
                                batas++;
                            }
                        }
                        if (batas == 0)
                        {
                            Console.WriteLine("{0} Adalah Bilangan Prima", a);
                        }
                    }
                        break;
                case 3:
                    int b;
                    Console.WriteLine("Mencetak Bilangan 1 - 50");
                    for (b = 1; b <= 50; b++)
                    {
                        if (b % 2 == 0)
                        {
                            Console.WriteLine("{0} Bilangan Genap", b);
                        }
                        else
                        {
                            Console.WriteLine("{0} Bilangan Ganjil", b);
                        }
                    }
                        break;
                case 4:
                        int angka_awal, angka_akhir;
                        Console.WriteLine("Mencetak Bilangan Sesuai Inputan\n");
                        Console.Write("Masukkan Angka Pertama : ");
                        angka_awal = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                        Console.Write("Masukkan Angka Kedua : ");
                        angka_akhir = int.Parse(Console.ReadLine());
                    Console.Write("Hasilnya : ");
                    for (angka_awal = angka_awal; angka_awal <= angka_akhir; angka_awal++)
                    {
                        Console.Write("{0} ",angka_awal);
                    }
                    for (angka_awal = angka_awal; angka_awal >= angka_akhir; angka_awal--)
                    {
                        Console.Write("{0} ",angka_awal);
                    }
                        break;
             }
            validasi_ulang:
            Console.Write("\nApakah Anda Ingin Menggunakan Program Lain (Y or N) : ");
            ulang = Console.ReadLine();
            if (ulang == "Y" || ulang == "y")
            {
                Console.Clear();
                goto ulang_program;
            }
            if (ulang == "N" || ulang == "n")
            {
                goto exit;
            }
            if (ulang != "Y" || ulang != "y")
            {
                goto validasi_ulang;
            }
            Console.ReadLine();
            exit:
            Console.Write("");
        }
    }
}

Output yang dihasilkan seperti berikut
4 program menggunakan csharp
Itulah kumpulan program menggunakan csharp, sampai bertemu di artikel selanjutnya. Happy coding